Quy trình thanh toán

Quy trình thanh toán

28.07.2020

+ Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

+ Đơn vị tiền tệ : VND, USD, JPY

+ Thời hạn thanh toán:

  • Tạm ứng 30-40 % giá trị đơn hàng trong vòng 5-10 ngày kể từ ngày xác nhận đặt hàng.
  • Thanh toán phần còn lại trong vòng 10-15 ngày kể từ ngày nhận đơn hàng và nghiệm thu.

Thông tin thanh toán:

 + Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam ( BIDV) – 18110005868789 – CN Đông Sài Gòn