Bảng tra dung sai kích thước thẳng và góc theo tiêu chuẩn DIN ISO 2768.

BẢNG TRA DUNG SAI KT TIÊU CHUẨN DIN ISO 2768

18.06.2021
  • Nhằm thống nhất kích thước chi tiết cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm gia công - chế tạo tại Nhật Long. Nhật Long sẽ áp dụng dung sai tiêu chuẩn DIN ISO 2768 cho các kích thước thẳng và góc cho các kích thước không có chỉ định dung sai đặc biệt trên BV của khách hàng.
  • Là bảng tra dữ liệu cho lập trình viên - nhân viên vận hành máy để có cơ sở dung sai trong quá trình lập trình và vận hành máy.

Tin tức khác